Snabb och diskret leverans
Fri frakt vid köp över 700 kr
  • Snabb och diskret leverans
  • Fri frakt vid köp över 700 kr
KundserviceKundservice

Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 SINFUL ApS (“Sinful”, “Sinful.se”, “vår”, “oss” eller “vi”) är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 7.

1.2 I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa hur SINFUL ApS samlar in och hanterar uppgifter om dig, inklusive varför vi behandlar personuppgifterna, hur vi skyddar den information vi mottar, samt vilka rättigheter du har.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE, OCH HUR HANTERAR VI DIN PERSONDATA I ENLIGHET MED RÅDANDE LAGSTIFTNING

2.1 När du besöker Sinful.se samlar vårt system automatiskt in uppgifter om dig och din användning av vår hemsida. Den data systemet registrerar är bl a vilken webbläsare du använder, vilka ord, produkter och kategorier du söker på, din IP-adress, nätverksplats samt information om din dator, mobil eller surfplatta, som gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse och optimera Sinful.se:s funktioner, samtidigt som datan används för att kunna utforma relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för vår hantering av din data i samband med besök på hemsidan kan du finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.2 När du anmäler dig till Sinful.se:s direkta marknadsföring, t ex på vår Facebooksida, nyhetsbrev, pushnotiser eller dylikt, registrerar vi ditt namn, din e-postadress samt andra frivilliga uppgifter som du själv uppger i samband med att du skriver upp dig. Syftet är att kunna erbjuda dig mer relevant marknadsföring. Rättsligt underlag för detta står att finna i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led a.

2.3 När du köper en produkt på Sinful.se eller kommunicerar med oss via vår hemsida registrerar vi de uppgifter som du själv uppger, t ex ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, leveransmetod, IP-adress, samt vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat till oss. Dessa uppgifter registreras dels för att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt, och dels för att administrera och tillgodose din retur- och reklamationsrätt, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led b. Uppgifter om köp på vår hemsida samlas dessutom in så att vi ska kunna uppfylla lagliga krav på bokföring och räkenskap, jmf dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led c. När vi registrerar din IP-adress är det för att Sinful.se vill kunna motverka och förhindra bedrägeri. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led f.

2.4 När du ingår ett samarbetsavtal med oss registrerar vi uppgifter om ditt namn, din adress, din mailadress, ditt telefonnummer, leveransmetod, IP-adress, samt vilka produkter du har mottagit från oss. Syftet med att samla in och lagra denna information är att utvärdera ett potentiellt samarbetsavtal, samt att leverera de produkter som du har begärt att få enligt avtalet. Information som du själv uppger behandlas för att kunna vidta åtgärder angående din begäran innan ett samarbetsavtal ingås. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led b. 

2.5 När du besvarar ett frågeformulär registrerar vi upplysningar om ditt namn och din e-mailadress, samt information om dina sexuella relationer och hälsa i de fall frågeformuläret efterfrågar detta. Syftet med frågeformuläret är att få kunskap om det för undersökningen specifika ämnet. Rättsligt underlag för detta finner du i dataskyddsförordningens artikel 6, st 1, led a och artikel 9, st 2, led a.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Sinful.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till DHL, PostNord eller annan transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Om du köper produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter i undantagsfall vidarebefordras till tillverkaren som därefter ansvarar för att skicka ut den aktuella varan till dig. Dessa uppgifter utväxlas mellan Sinful och transportörpart via Coolrunner. Utöver det kan dina uppgifter vidarebefordras till samarbetspartners som assisterar oss i vår affärsverksamhet, vilket inkluderar bl.a. långivare.

3.2 Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, pop-ups, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. I samband med köp av varor på vår hemsida skickar Trustpilot på vår verksamhets vägnar ut ett e-mail med en inbjudan om att utvärdera och betygsätta våra produkter och vår service. Att lämna ett omdöme är helt valfritt och du kan använda valfritt namn. E-postadressen används sedan för att säkerställa att ett köp på Sinful har ägt rum. Om du tackar ja till inbjudan bör du vara uppmärksam på att ansvaret för dina personuppgifter övergår till Trustpilot.

Vi vidarebefordrar ditt namn och e-postadress till bl a följande externa samarbetspartners inom EU:

- Wisepops - Playable - Trustpilot - Klarna - Dixa

Några av ovan nämnda verksamheter har status som databehandlare, som under våra instruktioner behandlar data som vi är juridiskt ansvariga för. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Sinfuls vägnar har ingått skriftliga avtal med oss där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder, och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Vissa av våra externa databehandlare, däribland Google Analytics v/Google LLC., Klaviyo Inc., Magento Inc. och Microsoft Corporation är etablerade utanför EU, närmare bestämt i USA. Överföring av personuppgifter till våra databehandlare i tredjeland säkerställs genom överföringsgarantier som tillhandahålls av Europeiska Kommissionens Standardavtalsklausuler.

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

4.2 Insynsrätt

4.2.1 Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.

4.2.2 Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på service@sinful.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

4.3 Rätten till korrigering

4.3.1 Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

4.5 Rätten till begränsning av behandling

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att göra invändningar

4.7.1 Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

4.7.2 Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på service@sinful.se, jmf punkt 4.2.2.

4.9 Rätten att lämna klagomål

4.9.1 Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657 61 00.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Data som samlats in om din användning av Sinful.se, jmf punkt 2.1 och 2.2, kommer efter 2 år antingen raderas eller endast vara tillgänglig i anonymiserad form, så att det inte kan spåras tillbaka till dig. Detta förutsätter dock att du under denna period inte har interagerat med vår verksamhets tjänster, vilket inkluderar besök av vår hemsida, beställningar lagda på vår hemsida, deltagande i tävlingar, att ha läst eller klickat på mail, annonser och pop-ups mm.

5.2 De personuppgifter som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, kommer raderas senast 2 år efter att vi skickat det sista nyhetsbrevet till dig. En förutssättning för att dina uppgifter ska kunna raderas, är att du drar tillbaka ditt samtycke till att få framtida nyhetsbrev.  

5.3 De personuppgifter som vi samlar in i samband med beställningar lagda på Sinful.se, kommer som regel att raderas eller anonymiseras så att de inte kan spåras tillbaka till dig 5 år efter slutet av det kalenderår vari köpet genomfördes. Informationen kan dock sparar längre om vi bedömer att det finns legitimt behov att behålla dem.

5.4 Verksamhetens räkenskapsinformation förvaras i 7 år fram till och med räkenskapsårets slut, i enlighet med bokföringslagens krav.

5.5 De personuppgifter vi har samlat in i samband med att du kontaktat vår kundtjänst raderas 3 år efter din sista kontakt med oss. 

5.6 Information som samlats in i samband med samarbetsavtal raderas senast 2 år efter vår sista samverkan med dig.

5.7 Information som samlats in i samband med frågeformulär raderas så snart som undersökningen är avslutad och sammanställd. Informationen kommer endast offentliggöras i anonymiserad form. Undantag kan göras om respondenten samtyckt till att hens uppgifter publiceras. I dessa fall kommer uppgifterna raderas så snart frågeformuläret inte är relevant längre.

6. SÄKERHET

6.1 SINFUL ApS har genomfört alla rekommenderade tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för  att motverka att dina personuppgifter oavsiktligt eller på olagligt vis förstörs, försvinner, förändras, försämras, missbrukas, offentliggörs eller hamnar i obehörig ägo.

6.2 Det är endast medarbetare med berättigade behov att komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete som har tillgång till din persondata.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 SINFUL ApS är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via vår hemsida.

7.2 Om du vill ta fördel av en eller flera av de rättigheter som återges i punkt 4, eller om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhets personuppgiftspolicy kan du kontakta:

SINFUL ApS Søren Nymarks Vej 1C 8270 Højbjerg, Danmark 

Mail: service@sinful.se Telefon: +46 410-880213

8. FÖRÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1 I händelse av förändringar i vår verksamhets personuppgiftspolicy informeras du om dessa nästa gång du besöker vår hemsida.

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 5 av SINFUL ApS personuppgiftspolicy, daterat den 10/06/2021

Få 10% i rabatt på ditt nästa köpPrenumerera på Sinfuls nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet idag och få 10% på ditt nästa köp. Se också fram emot att få VIP-tillgång till bra erbjudande, målriktad marknadsföring, exklusiva lanseringar och coola tävlingar. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Snabb och diskret leverans
Fri frakt vid köp över 700 kr
Postnord
Instabox
Visa
Mastercard
Maestro
Klarna
PayPal
Swish

Snabb leverans

Postnord
Instabox

Säker betalning

Visa
Mastercard
Maestro
Klarna
PayPal
Swish

SINFUL, Genvägen 1, 231 62 Trelleborg. VAT: DK32887848

Alla modeller är över 18 år.

Copyright © 2008-2024 Sinful